Atelier Malba 2

Cílem našeho studijního programu Malba 2 je získat vynikající umělecké vzdělání a odbornou kvalifikaci, čímž se rozumí tvůrčí zkoumání media malby s pevným konceptuálním myšlením. Studenti by měli rozvíjet svou vlastní uměleckou osobnost. Studium podporuje tento vývoj nejen tím, že předepisuje normativní obsah, ale je zároveň fórem pro diskusi s učiteli a spolužáky a formuje individualitu studentů v procesu umělecké tvorby. Respektuje také jejich uměleckou svobodu a osobnost. Student získá kompetence, které nejsou vyčerpány pouhým technickým zvládnutím výtvarných prostředků. Uměleckým dílem se rozumí znalostní proces s cílem rozvíjet osobní metody a strategie i nezávislé umělecké postavení. Předpokladem studijního programu je zároveň kritický pohled jak na samotné médium malby, tak především na vědomé zkoumání sociokulturních problémů ve vztahu k umělecké praxi. Student/studentka k formování svého záměru využívá i transferu do jiných médií. Slouží mu k tomu přesně definovaná konceptuální rovina přemýšlení o strategiích umění a zákonitostech malby. Detekuje problematiku malby, která není separovaná od jiných médií.Je schopen přesně uplatnit svou uměleckou tvorbu v institucionálním rámci i mimo něj. (veřejný prostor, architektura, kulturní politika).

Konzultace pro uchazeče:

doc. MgA. František Kowolowski

736 485 367

frantisek.kowolowski@osu.cz

MgA. Jiří Kuděla Ph.D.

725 684 866

jiri.kudela@osu.cz

www.jirikudela.cz

facebook.com/Atelier-Malba-Dve-162300057142609/
Galerie Kabinet 217

 
Uchazeči

Máš-li zájem o studium či více informací o Fakultě umění OU, navštiv prosím univerzitní web.
Absolventi